Νέα διακοπή νερού στη Ξάνθη στις 21 και 22 Μαίου. Δείτε τις περιοχές και τις ώρες.

Για την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην οδό Χ#Σταύρου , και για την σύνδεση των οικοδομών στην συγκεκριμένη οδό με το νέο δίκτυο, απαιτείται η διακοπή της υδροδότησης στις παρακάτω ημέρες και ώρες

Την 21-5-2018 από 8:00 έως 15:00 στις παρακάτω οδούς
Α Οδός Χ#Σταύρου από την οδό Καβάλας έως την οδό Π.Π.Γερμανού.
Β. Οδός Π.Π.Γερμανού από την οδό Χ#Σταύρου έως την οδό Αγ.Ελευθερίου .
Γ. Οδός Φειδίου από την οδό 28ης Οκτωβρίου έως την οδό Αγ. Ελευθερίου.

Την 22-5-2018 από 8:00 έως 15:00 στις παρακάτω οδούς
Α. Οδός Χ#Σταύρου από την οδό Φειδίου έως 28ης Οκτωβρίου & Αβέρωφ .
B. Οδός Αβέρωφ από την οδό Παπανικολή έως την οδό Αγ. Ελευθερίου.
Γ. Οδός Π.Π.Γερμανού από την οδό Παπανικολή έως την οδό Αγ. Ελευθερίου.

Ζητούμε συγνώμη και την κατανόηση των κατοίκων